กระทรวงสาธารณสุขของเมียนมารายงานสถิติผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสมในประเทศอย่างน้อย 269,525 คน เพิ่มขึ้น 4,998 คน หายป่วยสะสมอย่างน้อย 185,402 คน และเสียชีวิตสะสมอย่างน้อย 7,111 ราย เพิ่มขึ้น 355 ราย

ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 ก.ค.นี้เป็นต้นไป “จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง” 3 เมืองในรัฐฉาน 3 เมืองในเขตมะเกว และอีก 1 เขตในกรุงเนปิดอว์ อยู่ภายใต้มาตรการ “ห้ามออกจากบ้านหากไม่มีความจำเป็น” ทำให้ปัจจุบันมีอย่างน้อย 93 เมืองทั่วเมียนมาที่อยู่ภายใต้มาตรการดังกล่าว