ซ่อมบำรุง ตรวจเช็คถังดับเพลิงทำได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง หลายคน คงมีปัญหาเกี่ยวกับถังดับเพลิงว่า ถ้าเราซื้อมาติดไว้ในบ้าน หรือ รถยนต์ ของเราเอง เราจะสามารถตรวจสอบถังดับเพลิงได้อย่างไรว่า มีสภาพทีพร้อมสำหรับการใช้งาน เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

ตรวจเช็คถังดับเพลิง ถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

เราจึงมาแนะนำ 6 วิธีในการตรวจเช็คถังดับเพลิง (เบื้องต้น)

1. ตรวจสอบเครื่องดับเพลิงตรงคันบีบ ว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยหรือไม่

2. ตรวจสอบสลักถังดับเพลิง และซีลล๊อคของถังดับเพลิงว่าอยู่ในสภาพพร้อมหรือไม่

3. ตรวจสอบสภาพของสายฉีด ว่ามีการแตกชำรุด หรือ อุดตันหรือไม่

4. ตรวจสอบมาตรวัดแรงดันของก๊าซที่บรรจุอยู่ในถังว่าอยู่ในระดับปกติหรือไม่

5. ตรวจดูจุดอื่นๆ ของตัวถังว่ามีความผิดปกติหรือไม่ เช่น เป็นสนิม มีรอยบุบ หรือมีสีถลอก

6. ทำความสะอาดถังดับเพลิง พร้อมระบุลงในใบบันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิง

หมายเหตุ
** กรณีที่เป็นถังดับเพลิง “ผงเคมีแห้ง” Dry Chemical ให้ทำการกลับหัว(คว่ำ) ถังดับเพลิงและฟังเสียงการไหลของผงเคมี เพื่อป้องกันไม่ให้ผงเคมีจับตัวกันเป็นก้อนและแข็งตัว

ถ้าเป็น ถังดับเพลิงชนิด “คาร์บอนไดอ๊อกไซต์” CO2 ให้ทำการชั่งน้ำหนักถัง และเทียบกับน้ำหนักที่แจ้งไว้ในสเป็คของถังดับเพลิง

การตรวจเช็คถังดับเพลิงนั้นต้องเป็นไปตามกฎหมายไทย,CSOP และ NFPA 10 ด้วย หากตรวจเช็คแล้วพบว่ามีอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ให้แจ้งทางบริษัทถังดับเพลิงทราบ ให้ทำการเปลี่ยนทันที เพื่อความปลอดภัย